Annika Lindgren
Förläggare

Astrid Lindgren Text AB & Astrid Lindgren Aktiebolag
annika.lindgren@astridlindgren.se
070-812 62 68

Cilla Nergårdh
Marknad och PR-ansvarig

Astrid Lindgren Text AB & Astrid Lindgren Aktiebolag
cilla.nergardh@astridlindgren.se
070-938 46 52

Lina Talgre
Utländska rättigheter

Astrid Lindgren Aktiebolag
lina.talgre@astridlindgren.se
070 00 00 211

Post- och besöksadress:
Astrid Lindgren Text AB
Stockholmsvägen 33, 3 tr
181 33 Lidingö

info@astridlindgren.se

08-12 20 25 00

org nr. 556904-7672